โดจิน Hantsu x Trash

Hantsu x Trash

ชื่อเรื่อง:

Hantsu x Trash

ปีที่ตีพิมพ์:

-

ผู้แต่ง:

ผู้เขียน:

สถานะ:

จบแล้ว

เรื่องย่อ:

ฮามาจิ โยเฮย์ ปี 1 อยู่โรงเรียน ม.ปลาย ผู้ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไร้ซึ่งเป้าหมาย เรียนก็ไม่ได้เรื่องกีฬาก็ไม่เก่ง อดทนทำอะไรได้ไม่ค่อยนาน แถมยังเป็นพวกโรคจิตที่ถูกสาวๆปฐิเสธรักอยู่เสมอ รุ่นพี่ปี 2 คนหนึ่งจึงมาชักชวนเข้าชมรมที่เขาสามารถลวนลามผู้หญิงได้อย่างเต็มที่ เขาจึงตัดสินใจยอมเข้าชมรมโปโลน้ำไป แล้วโยเฮย์ผู้อดทนกับอะไรได้ไม่ค่อยนานจะทนอยู่กับชมรมนี้ได้หรือไม่ ?

ดูอนิเมะ : -

เนื้อหาต่อไปนี้มีไว้สำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่และอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศความรุนแรงและ / หรือภาษาที่รุนแรง ควรใช้ดุลยพินิจ

อัพเดทล่าสุด

Hantsu x Trash 110 Hantsu x Trash 110
November 21, 2019
Hantsu x Trash 109 Hantsu x Trash 109
November 21, 2019
Hantsu x Trash 108 Hantsu x Trash 108
November 21, 2019
Hantsu x Trash 107 Hantsu x Trash 107
November 21, 2019
Hantsu x Trash 106 Hantsu x Trash 106
November 21, 2019
Hantsu x Trash 105 Hantsu x Trash 105
November 21, 2019
Hantsu x Trash 104 Hantsu x Trash 104
November 21, 2019
Hantsu x Trash 103 Hantsu x Trash 103
November 21, 2019
Hantsu x Trash 102 Hantsu x Trash 102
November 21, 2019
Hantsu x Trash 101 Hantsu x Trash 101
November 21, 2019
Hantsu x Trash 100 Hantsu x Trash 100
November 21, 2019
Hantsu x Trash 99 Hantsu x Trash 99
November 21, 2019
Hantsu x Trash 98 Hantsu x Trash 98
November 21, 2019
Hantsu x Trash 97 Hantsu x Trash 97
November 21, 2019
Hantsu x Trash 96 Hantsu x Trash 96
November 21, 2019
Hantsu x Trash 95 Hantsu x Trash 95
November 21, 2019
Hantsu x Trash 94 Hantsu x Trash 94
November 21, 2019
Hantsu x Trash 93 Hantsu x Trash 93
November 21, 2019
Hantsu x Trash 92 Hantsu x Trash 92
November 21, 2019
Hantsu x Trash 91 Hantsu x Trash 91
November 21, 2019
Hantsu x Trash 90 Hantsu x Trash 90
November 21, 2019
Hantsu x Trash 89 Hantsu x Trash 89
November 21, 2019
Hantsu x Trash 88 Hantsu x Trash 88
November 21, 2019
Hantsu x Trash 87 Hantsu x Trash 87
November 21, 2019
Hantsu x Trash 86.5 Hantsu x Trash 86.5
November 21, 2019
Hantsu x Trash 86 Hantsu x Trash 86
November 21, 2019
Hantsu x Trash 85 Hantsu x Trash 85
November 21, 2019
Hantsu x Trash 84 Hantsu x Trash 84
November 21, 2019
Hantsu x Trash 83 Hantsu x Trash 83
November 21, 2019
Hantsu x Trash 82 Hantsu x Trash 82
November 21, 2019
Hantsu x Trash 80 Hantsu x Trash 80
November 21, 2019
Hantsu x Trash 79 Hantsu x Trash 79
November 21, 2019
Hantsu x Trash 78 Hantsu x Trash 78
November 21, 2019
Hantsu x Trash 77 Hantsu x Trash 77
November 21, 2019
Hantsu x Trash 76 Hantsu x Trash 76
November 21, 2019
Hantsu x Trash 75 Hantsu x Trash 75
November 21, 2019
Hantsu x Trash 74 Hantsu x Trash 74
November 21, 2019
Hantsu x Trash 73 Hantsu x Trash 73
November 21, 2019
Hantsu x Trash 72 Hantsu x Trash 72
November 21, 2019
Hantsu x Trash 71 Hantsu x Trash 71
November 21, 2019
Hantsu x Trash 70 Hantsu x Trash 70
November 21, 2019
Hantsu x Trash 69 Hantsu x Trash 69
November 21, 2019
Hantsu x Trash 68 Hantsu x Trash 68
November 21, 2019
Hantsu x Trash 67 Hantsu x Trash 67
November 21, 2019
Hantsu x Trash 66 Hantsu x Trash 66
November 21, 2019
Hantsu x Trash 65 Hantsu x Trash 65
November 21, 2019
Hantsu x Trash 64 Hantsu x Trash 64
November 21, 2019
Hantsu x Trash 63 Hantsu x Trash 63
November 21, 2019
Hantsu x Trash 62 Hantsu x Trash 62
November 21, 2019
Hantsu x Trash 61 Hantsu x Trash 61
November 21, 2019
Hantsu x Trash 60 Hantsu x Trash 60
November 21, 2019
Hantsu x Trash 59 Hantsu x Trash 59
November 21, 2019
Hantsu x Trash 58 Hantsu x Trash 58
November 21, 2019
Hantsu x Trash 57 Hantsu x Trash 57
November 21, 2019
Hantsu x Trash 56 Hantsu x Trash 56
November 21, 2019
Hantsu x Trash 55 Hantsu x Trash 55
November 21, 2019
Hantsu x Trash 54 Hantsu x Trash 54
November 21, 2019
Hantsu x Trash 53 Hantsu x Trash 53
November 21, 2019
Hantsu x Trash 52 Hantsu x Trash 52
November 21, 2019
Hantsu x Trash 51 Hantsu x Trash 51
November 21, 2019
Hantsu x Trash 50 Hantsu x Trash 50
November 21, 2019
Hantsu x Trash 49 Hantsu x Trash 49
November 21, 2019
Hantsu x Trash 48 Hantsu x Trash 48
November 21, 2019
Hantsu x Trash 47 Hantsu x Trash 47
November 21, 2019
Hantsu x Trash 46 Hantsu x Trash 46
November 21, 2019
Hantsu x Trash 45 Hantsu x Trash 45
November 21, 2019
Hantsu x Trash 44 Hantsu x Trash 44
November 21, 2019
Hantsu x Trash 43 Hantsu x Trash 43
November 21, 2019
Hantsu x Trash 42 Hantsu x Trash 42
November 21, 2019
Hantsu x Trash 41 Hantsu x Trash 41
November 21, 2019
Hantsu x Trash 40 Hantsu x Trash 40
November 21, 2019
Hantsu x Trash 39 Hantsu x Trash 39
November 21, 2019
Hantsu x Trash 38 Hantsu x Trash 38
November 21, 2019
Hantsu x Trash 37 Hantsu x Trash 37
November 21, 2019
Hantsu x Trash 36 Hantsu x Trash 36
November 21, 2019
Hantsu x Trash 35 Hantsu x Trash 35
November 21, 2019
Hantsu x Trash 34 Hantsu x Trash 34
November 21, 2019
Hantsu x Trash 33 Hantsu x Trash 33
November 21, 2019
Hantsu x Trash 32 Hantsu x Trash 32
November 21, 2019
Hantsu x Trash 31 Hantsu x Trash 31
November 21, 2019
Hantsu x Trash 30 Hantsu x Trash 30
November 21, 2019
Hantsu x Trash 29 Hantsu x Trash 29
November 21, 2019
Hantsu x Trash 28 Hantsu x Trash 28
November 21, 2019
Hantsu x Trash 27 Hantsu x Trash 27
November 21, 2019
Hantsu x Trash 26 Hantsu x Trash 26
November 21, 2019
Hantsu x Trash 25 Hantsu x Trash 25
November 21, 2019
Hantsu x Trash 24 Hantsu x Trash 24
November 21, 2019
Hantsu x Trash 23 Hantsu x Trash 23
November 21, 2019
Hantsu x Trash 22 Hantsu x Trash 22
November 21, 2019
Hantsu x Trash 21 Hantsu x Trash 21
November 21, 2019
Hantsu x Trash 20 Hantsu x Trash 20
November 21, 2019
Hantsu x Trash 19 Hantsu x Trash 19
November 21, 2019
Hantsu x Trash 18 Hantsu x Trash 18
November 21, 2019
Hantsu x Trash 17 Hantsu x Trash 17
November 21, 2019
Hantsu x Trash 16 Hantsu x Trash 16
November 21, 2019
Hantsu x Trash 15 Hantsu x Trash 15
November 21, 2019
Hantsu x Trash 14 Hantsu x Trash 14
November 21, 2019
Hantsu x Trash 13 Hantsu x Trash 13
November 21, 2019
Hantsu x Trash 12 Hantsu x Trash 12
November 21, 2019
Hantsu x Trash 11 Hantsu x Trash 11
November 21, 2019
Hantsu x Trash 10 Hantsu x Trash 10
November 21, 2019
Hantsu x Trash 9 Hantsu x Trash 9
November 21, 2019
Hantsu x Trash 8 Hantsu x Trash 8
November 21, 2019
Hantsu x Trash 7 Hantsu x Trash 7
November 21, 2019
Hantsu x Trash 6 Hantsu x Trash 6
November 21, 2019
Hantsu x Trash 5 Hantsu x Trash 5
November 21, 2019
Hantsu x Trash 4 Hantsu x Trash 4
November 21, 2019
Hantsu x Trash 3 Hantsu x Trash 3
November 21, 2019
Hantsu x Trash 2 Hantsu x Trash 2
November 21, 2019
Hantsu x Trash 1 Hantsu x Trash 1