Genre: Demons ปิศาจ

Dororo ดาบล่าพญามาร โดโรโระ ตอนที่ 1-19

อ่าน Dororo ดาบล่าพญามาร โดโรโระ เรื่องราวเกิดขึ้นในญี่

Makai Toshi Hunter อิซาโยอิ เคียวยะนักล่าสุดขอบนรก ตอนที่ 1-155

อ่าน Makai Toshi Hunter อิซาโยอิ เคียวยะนักล่าสุดขอบนรก

Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย ตอนที่ 1-240

อ่าน Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย เรื่องราวของ ทัตสึม

Jigoku Sensei Nube มืออสูรล่าปิศาจ ตอนที่ 1-276

อ่าน Jigoku Sensei Nube มืออสูรล่าปิศาจ เรื่องย่อ : ฮิโ

Houshin Engi ตำนานเทพประยุทธ์ เล่มที่ 1-23

อ่าน Houshin Engi ตำนานเทพประยุทธ์ เรื่องย่อ : เป็นเรื่