Genre: Samurai ซามูไร

Dororo ดาบล่าพญามาร โดโรโระ ตอนที่ 1-19

อ่าน Dororo ดาบล่าพญามาร โดโรโระ เรื่องราวเกิดขึ้นในญี่

Azumi อาสึมิ สวยสังหาร ตอนที่ 1-350

อ่าน Azumi อาสึมิ สวยสังหาร Azumi อาสึมิ สวยสังหาร เป็น

Midnight Eye Gokuu โกคู มิดไนท์อาย ตอนที่ 1-7

อ่าน Midnight Eye Gokuu ฟูรินจิ โกคู อดีตตำรวจที่ลาออกม