Years: 1985

Makai Toshi Hunter อิซาโยอิ เคียวยะนักล่าสุดขอบนรก ตอนที่ 1-155

อ่าน Makai Toshi Hunter อิซาโยอิ เคียวยะนักล่าสุดขอบนรก

Sakigake!! Otokojuku โรงเรียนลูกผู้ชาย ตอนที่ 1-314

อ่าน Sakigake!! Otokojuku โรงเรียนลูกผู้ชาย เรื่องย่อ :